informacje o projekcie

„AKADEMIA POLIGLOTY”

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO!


Kryteria:

 • Ukończyłaś/eś 25 lat i więcej oraz posiadasz niskie kwalifikacje (wykształcenie na poziomie ISCED 3 – licea ogólnokształcące, technika, szkoły zawodowe)
 • Mieszkasz na ternie województwa wielkopolskiego 
 • Jesteś osobą bezrobotną, bierną zawodowo lub pracującą
 • Jesteś osobą, która nie posiada umiejętności językowych
 • Jesteś osobą, która z własnej inicjatywy zainteresowana jest nabyciem kompetencji językowych

W ramach projektu zapewniamy:

 • kurs języka angielskiego: 2 semestry – 120h (1 semestr – 60h)
 • zajęcia poprowadzą lektorzy doświadczeni i uprawnieni do nauczania na danym poziomie,
 • kursy będą realizowane na terenie woj. wielkopolskiego wg preferencji UP zgłaszanych na etapie rekrutacji
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • egzamin oraz międzynarodowy certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności

Celem projektu jest uzyskanie przez 80% uczestników poziomu języka angielskiego – A2 lub B2


Dokumenty zgłoszeniowe

 • dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania,
 • w biurze projektu,
 • szczegółowych informacji udzielamy również pod numerem telefonu 500 37 27 57

Termin realizacji projektu: 01.11.2019-31.10.2020

Instytucja organizująca konkurs:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Realizator Projektu:
Fifteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość całkowita Projektu: 824 384,40 zł
w tym kwota dofinansowania: 741 945,96 zł

powrót do strony głównej