30.12.2019– Informacja o wyborze wykonawcy – rozeznanie rynku

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku dotyczącego usługi obejmującej zakup materiałów dydaktycznych na zajęcia językowe dla osób dorosłych w ramach projektu pt. „Akademia Poligloty”, realizowanego przez Zamawiającego na terenie województwa wielkopolskiego. Uprzejmie informujemy, że procedura wyłonienia wykonawcy została zakończona. W procesie wyboru ofert, firma Inventor, złożyła najkorzystniejszą ofertę.

16.12.2019 – rozeznanie rynku dotyczące zakupu podręczników dla uczestników projektu „Akademia Poligloty”

Fifteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z realizacją projektu –„Akademia Poligloty”, zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: zakup podręczników dla uczestników projektu Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w: Biurze Projektu Siedzibie Beneficjenta: ul. Iwicka 19/45, 00-735 Warszawa tel. 501 537 797           e-mail: zgloszenia@akademiapoligloty.pl Termin zgłoszeń upływa: 30.12.2019. Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

06.12.2019 – Rekrutacja do projektu Akademia Poligloty

Fifteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z realizacją projektu –„Akademia Poligloty”, zaprasza do udziału bezpłatnym szkoleniu języka angielskiego, które współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Działania 8.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu Uczestnicy wezmą udział w 120 godzinnym szkoleniu z obszaru języka angielskiego na poziomie A1 i A2 lub B1 i B2. Szkolenia zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym oraz uczestnikom zostanie wydany certyfikat. Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Akademia Poligloty” dostępne są na: stronie projektu: akademiapoligloty.pl tel. 500 37 27 57 e-mail: zgloszenia@akademiapoligloty.pl w biurze projektu.