16.09.2020 – Grupa VIII rozpoczęła zajęcia z języka angielskiego

W dniu dzisiejszym grupa VIII rozpoczęła zajęcia z zakresu języka angielskiego. Po ich zakończeniu uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego i po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymają certyfikat potwierdzający kwalifikacje językowe

Życzymy powodzenia!

Grupa VIII – harmonogram szkoleń