15.09.2020 – Grupa IX rozpoczęła zajęcia z języka angielskiego

W dniu dzisiejszym grupa IX rozpoczęła zajęcia z zakresu języka angielskiego. Po ich zakończeniu uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego i po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymają certyfikat potwierdzający kwalifikacje językowe.
Życzymy powodzenia!

Grupa IX – harmonogram szkoleń