14.09.2020 – Grupa VI rozpoczęła zajęcia z języka angielskiego

W dniu dzisiejszym grupa VI rozpoczęła zajęcia z zakresu języka angielskiego. Po ich zakończeniu uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego i po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymają certyfikat potwierdzający kwalifikacje językowe.


Życzymy powodzenia!


Grupa VI – harmonogram szkoleń