11.02.2020 – Grupa IV rozpoczęła zajęcia z języka angielskiego

W dniu dzisiejszym grupa IV rozpoczęła zajęcia z zakresu języka angielskiego.

Po ich zakończeniu uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego i po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymają certyfikat potwierdzający kwalifikacje językowe

Życzymy powodzenia!

Grupa IV – harmonogram szkoleń