11.02.2020 – Grupa III rozpoczęła zajęcia z języka angielskiego

W dniu dzisiejszym grupa III rozpoczęła zajęcia z zakresu języka angielskiego.


Po ich zakończeniu uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego i po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymają certyfikat potwierdzający kwalifikacje językowe.

Życzymy powodzenia!

Grupa III – harmonogram szkoleń