30.12.2019– Informacja o wyborze wykonawcy – rozeznanie rynku

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku dotyczącego usługi obejmującej zakup materiałów dydaktycznych na zajęcia językowe dla osób dorosłych w ramach projektu pt. „Akademia Poligloty”, realizowanego przez Zamawiającego na terenie województwa wielkopolskiego. Uprzejmie informujemy, że procedura wyłonienia wykonawcy została zakończona.

W procesie wyboru ofert, firma Inventor, złożyła najkorzystniejszą ofertę.