16.12.2019 – rozeznanie rynku dotyczące zakupu podręczników dla uczestników projektu „Akademia Poligloty”

Fifteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z realizacją projektu –„Akademia Poligloty”, zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: zakup podręczników dla uczestników projektu

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w:

Biurze Projektu

Siedzibie Beneficjenta: ul. Iwicka 19/45, 00-735 Warszawa

tel. 501 537 797           e-mail: zgloszenia@akademiapoligloty.pl

Termin zgłoszeń upływa: 30.12.2019.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia